Emeryci dostaną zaległe wypłaty emerytur dzięki senatorom

Dobra wiadomość dla wszystkich tych, którzy od dłuższego czasu walczą z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i domagają się wypłaty wstrzymanych w okresie od 1 października 2011 r. do 22 listopada 2012 r. świadczeń emerytalnych. Oto kilka dni temu senacka komisja ustawodawcza jednogłośnie uznała, że jak najszybciej należy przygotować projekt ustawy, w którym jasno i precyzyjnie zostaną sformułowane zasady wypłaty rekompensaty za zawieszenie świadczeń emerytalnych w ww. okresie. Czy więc, w końcu przeszło 30 tysięcy Polaków odzyska swoje pieniądze? Czas pokaże.

Przypomnijmy, że problem ten dotyczy osób, które przeszły na emeryturę między 8 stycznia 2009 r. a 31 grudnia 2010 r. Wówczas wtedy, zgodnie z obowiązującym prawem, osoby te mogły jednocześnie pobierać świadczenia emerytalne i pracować u tego samego pracodawcy. Niestety, przepisy szybko się zmieniły, a emeryci, którzy zdecydowali się na kontynuowanie pracy i pobieranie zasiłku zostali ukarani. W jaki sposób? Otóż ZUS wstrzymał im wypłatę emerytur na blisko 13 miesięcy. Takim oto sposobem od października 2011 do listopada 2012 nie otrzymywali oni należnych im świadczeń. Mówimy, że należnych, albowiem w listopadzie 2012 Trybunał Konstytucyjny uznał, że takie działanie ZUS-u było niezgodne z prawem i nakazał wypłatę należności. ZUS wznowił wypłatę emerytur, ale z wypłatą zaległych świadczeń jest mu niespieszno. Poszkodowani emeryci już od kilkunastu miesięcy toczą batalię o odzyskanie utraconych świadczeń.

O ile nie istnieją żadne przeciwwskazania prawne do wypłaty świadczeń, o tyle jest jeden zasadniczy problem- pieniądze. Jeżeli przyjąć, że 35 tysięcy osób przez 13 miesięcy nie otrzymywało emerytury w wysokości 1600 złotych, to zaległości na chwilę obecną wynoszą 700 mln złotych plus oczywiście odsetki. A skąd wziąć takie pieniądze?