Strona główna Emerytura i Renta Zasiłek i dodatek pielęgnacyjny – co warto o nich wiedzieć?

Zasiłek i dodatek pielęgnacyjny – co warto o nich wiedzieć?

1330
Pieniądze na stole

Jednym z często poruszanych społecznie tematów, są te związane zasiłkami. W Polsce mamy ich kilka rodzajów, a wśród nich można wymienić zasiłek pielęgnacyjny oraz dodatek pielęgnacyjny. Czym się różnią między sobą i komu one przysługują?

Czym jest zasiłek pielęgnacyjny o komu przysługuje?

Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem rodzinnym, którego celem jest częściowe pokrycie wydatków związanych z opieką i pomocą osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji. Wypłacany jest bezpośrednio osobom, które tej opieki i pomocy potrzebują. Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny? Jest kilka kryteriów:

  • Przysługuje niepełnosprawnym dzieciom
  • Przysługuje osobom niepełnosprawnym powyżej 16 roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
  • Przysługuje osobom niepełnosprawnym powyżej 16 roku życia z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli powstała w wieku do 21 lat
  • Przysługuje osobom, które przekroczyły 75 lat

To są najważniejsze kryteria otrzymania zasiłku pielęgnacyjnego, przy czym nie dostaną go osoby, którym przyznany jest już dodatek pielęgnacyjny, są umieszczone z zakładach opieki lub tym, którym przysługuje świadczenie pomocy w pielęgnacji za granicą.

Jak złożyć wniosek o zasiłek pielęgnacyjny i jaka jest jego wysokość?

Żeby otrzymać zasiłek pielęgnacyjny, należy złożyć wniosek, w najbliższym ośrodku MOPS, właściwym dla miejsca zamieszkania. Obok wniosku, należy także złożyć dokumenty uprawniające do pobierania tego zasiłku, to jest udowadniające, że spełnia się jeden z określonych warunków. To znaczy, że konieczna jest kopia dowodu osobistego oraz kopia orzeczenia o niepełnosprawności.

Na tę chwilę wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 153 zł, jednak planowana jest podwyżka świadczenia i wyrównanie go z dodatkiem pielęgnacyjnym, czyli do roku 2019, zasiłek ten powinien wynosić dokładnie 215,84. Podwyżka będzie w dwóch turach, pierwsza w listopadzie 2018 roku (podwyżka o 31,42), druga, rok później. Otrzymanie zasiłku pielęgnacyjnego jest niezależne od dochodów.

Czym jest dodatek pielęgnacyjny i komu przysługuje?

Dodatek pielęgnacyjny jest zupełnie odrębnym świadczeniem od zasiłku pielęgnacyjnego i w przeciwieństwie do niego, przyznawany jest przez ZUS. Dodatkowo może go otrzymać jedynie osoba:

  • uprawniona do emerytury bądź renty, jeżeli została uznana za całkowicie niezdolną do pracy lub samodzielnej egzystencji
  • zostaje on również przyznany osobom, które ukończyły 75 lat

Oznacza to, że żeby otrzymać dodatek pielęgnacyjny, trzeba zostać uznanym za całkowicie niezdolnego do pracy, to jest nie mogącego wykonywać jakiejkolwiek pracy zarobkowej, a także niezdolnego do samodzielnej egzystencji, czyli takiej, która wymaga stałej pomocy, z racji znacznego naruszenia zdrowia, przy czym można mieć mniej niż 75 lat.

Dodatek pielęgnacyjny nie jest przyznawany osobom, które przebywają w zakładach opiekuńczo-leczniczych lub zakładach pielęgnacyjno-leczniczych dłużej niż 2 tygodnie w miesiącu. Nie przysługuje również tym, którzy pobierają zasiłek pielęgnacyjny.

Jak złożyć wniosek o dodatek pielęgnacyjny i jaka jest jego wysokość?

Żeby otrzymać dodatek pielęgnacyjny należy złożyć wniosek do najbliższego oddziału ZUS, właściwego dla naszego miejsca zamieszkania, a także rzecz jasna przedstawić dokumenty, na podstawie których udowodnimy, że jesteśmy uprawnieni do takiego świadczenia. Jeżeli jednak przekroczyliśmy 75 rok życie, to świadczenie jest nam przyznawane z urzędu i nie trzeba składać wówczas żadnych wniosków, ZUS automatycznie zwiększy emeryturę o kwotę dodatku pielęgnacyjnego.

Dodatek pielęgnacyjny jest świadczeniem, które podlega corocznej waloryzacji. W tym momencie wysokość dodatku pielęgnacyjnego wynosi 215,84 zł.

Zasiłek pielęgnacyjny a dodatek pielęgnacyjny

Przede wszystkim nie należy mylić ze sobą tych dwóch świadczeń. Nie są one tożsame, jak również wydawane są przez dwie różne instytucje: zasiłek pielęgnacyjny przez MOPS, a dodatek pielęgnacyjny przez ZUS. Kryteria otrzymania jednego lub drugiego świadczenia także są inne, jak również różni się ich wysokość. Oczywiście obecnie dąży się, by zrównać te kwoty ze sobą, potrwa to jednak jeszcze trochę czasu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here