Strona główna Regulamin

Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Kopiowanie oraz przedruk treści dostępnych w portalu blogseniora.pl jest zabronione, a wszelkie przejawy niezastosowania się do tego punktu zgłaszane będą na policję.

2. Aby móc opublikować artykuł w serwisie należy się zarejestrować:
a) rejestracja jest darmowa;
b) rejestracja w serwisie jest równoznaczna z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.

3. Administrator serwisu blogseniora.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści w nim publikowane i za wynikające z nich szkody. Ponadto autor artykułu oświadcza, że posiada prawa autorskie do zamieszczanego tekstu.

4. Artykuły, które są zamieszczane przez użytkowników w portalu blogseniora.pl, nie mogą znajdować się na innych stronach www.

5. Artykuły, które nie będą spełniać wymogów lub które naruszają regulamin nie zostaną opublikowane.

6. Administrator może odrzucić artykuł bez konieczności podawania przyczyny.

 

II. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI WŁAŚCICIELA SERWISU

1. Serwis blogseniora.pl posiada charakter informacyjno-rozrywkowy.

2. Artykuły zamieszczanie w serwisie nie stanowią porady lub instrukcji postępowania w określonych sytuacjach.

3. Właściciel serwisu blogseniora.pl w żadnym zakresie nie odpowiada za zamieszczone w nim treści, a także za szkody wyrządzone zastosowaniem się do treści artykułów.

4. Właściciel serwisu nie odpowiada za poglądy wyrażone w opublikowanych artykułów. Obrazują one prywatny pogląd autora.

5. Właściciel serwisu nie odpowiada za komentarza pozostawione pod artykułami.

 

III. DODAWANIE ARTYKUŁÓW

1. Treść zamieszczanych artykułów powinna posiadać charakter informacyjno-rozrywkowy, zgodny z charakterem samego serwisu. Administrator zastrzega sobie prawo do odrzucania tekstów stanowiących reklamę firm, usług bądź portalów internetowych.

2. Artykuł musi spełniać zasady polskiej gramatyki, nie może zawierać również rażących błędów językowych. W innym przypadku nie zostanie opublikowany.

3. Minimalna długość artykułu wynosić 2 500 znaków bez spacji.

4. Artykuł musi posiadać odpowiednie formatowanie:
a) znacznik „more” oddzielający wstęp od rozwinięcia;
b) podział na akapity;
c) grafikę zgodną z tematem artykułu, która nie będzie łamać zapisów Ustawy o Prawach Autorskich. Na grafice nie może być widoczne logo firmy oraz jej adres www;
d) minimalnie 1, a maksymalnie 3 kategorie;
e) 4-10 tagów;
f) tytuł artykułu nie może być dłuższy niż 150 znaków.

5. W artykule można znajdować się 1 link, który przekierowywać będzie do strony związanej tematycznie z tekstem. Link można umieścić po ok. 300 znakach, dopuszcza się aktywny link tylko w formie URL.

6. Artykuły oraz znajdujące się w nich linki nie mogą zawierać treści dla dorosłych oraz treści niezgodnych z polskim prawem.