Podpisanie dokumentów o przejściu na emeryturę

Co musisz wiedzieć przechodząc na emeryturę?

Za kilka lat, a może miesięcy, możesz przejść na emeryturę? Nieustannie myślisz tylko o tym, aby móc w końcu odpocząć, zwiedzać świat, zająć się ukochanymi wnukami? Jeśli nie możesz się już doczekać odejścia z pracy, sprawdź wcześniej, co musisz wiedzieć przechodząc na emeryturę.

Jaki jest wiek emerytalny w Polsce?

Musisz wiedzieć, że od 1 października 2017 roku wiek emerytalny dla kobiet wynosi 60 lat, natomiast dla mężczyzn 65 lat. Co istotne, jest to Twoje prawo, a nie obowiązek. Co to oznacza? Gdy osiągniesz wymagany wiek, możesz, ale nie musisz przechodzić na emeryturę – wszystko zależy od tego, czy chcesz kontynuować swoją aktywność zawodową.

Czy pracodawca może zwolnić pracownika, który osiągnął wiek emerytalny?

Jeśli tylko pracujesz na umowę o pracę, pracodawca nie może Cię zwolnić tylko dlatego, że został przez Ciebie osiągnięty wiek emerytalny. Szczególnie w przypadku umowy na czas nieokreślony, gdzie powód zwolnienia musi być uzasadniony, a wiek nie może stać się przyczyną zakończenia współpracy – jeśli taka sytuacja miałaby miejsce, możesz pozwać pracodawcę do sądu o dykryminację.

warto zerknąć:  Upadłość konsumencka emeryta - na jakich zasadach?

Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy w zakładzie przeprowadzone są zwolnienia grupowe.

Istnieje też tzw. ochrona przedemerytalna, która obowiązuje przez 4 lata przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Oznacza to, że pracodawca tylko w wyjątkowych przypadkach, ściśle określonych przez ustawę, może zwolnić pracownika, któremu pozostało nie więcej niż 4 lata do emerytury.

Kiedy można przejść na wcześniejszą emeryturę?

Wiesz już, kiedy osiągniesz wiek emerytalny oraz co zrobić w sytuacji, gdy chcesz pozostać w pracy. A co w przypadku, jeśli myślisz o przejściu na wcześniejszy stan spoczynku zawodowego? Wyjaśniamy.

Możesz starać się o pomostówkę lub o świadczenia przedemerytalne. Co to jest i na czym polega?

Emerytura pomostowa przyznawana jest osobom, które wykonują prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze przez co najmniej 15 lat (np. w górnictwie, przemyśle chemicznym, gospodarce komunalnej, służbie zdrowia). Ubiegać o nią mogą się kobiety, które ukończyły 55 lat oraz mężczyźni po ukończeniu 60 lat. Ponadto okres składkowy i nieskładkowy musi wynosić co najmniej 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn.

Natomiast świadczenia przedemerytalne należą się osobom starszym, które straciły prace z powodu likwidacji lub niewypłacalności pracodawcy. Dotyczy to także rencistów oraz osób, których pozarolnicza działalność gospodarcza ogłosiła upadłość. Aby móc starać się o świadczenia przedemerytalne należy przez co najmniej 6 miesięcy pobierać zasiłek dla bezrobotnych, przy czym nie można w tym czasie odmówić zatrudnienia bez uzasadnionej przyczyny.

warto zerknąć:  A może mały biznes produkcyjny na stare lata?

Ile wynosi najniższa emerytura?

Od 1 marca 2018 roku wysokość najniższej emerytury wynosi 1029,80 zł. Może być ona oczywiście wyższa, co jest uzależnione od sposobu obliczania emerytur. Obecnie wykonuje się to poprzez podzielenie stanu konta w ZUS przed średnie dalsze trwanie życia.


To podstawowe zagadnienia, o których musisz wiedzieć zanim przejdziesz na emeryturę. Dzięki temu zadecydować, czy pozostać aktywnym zawodowo, czy przejść na zasłużony odpoczynek.