Strona główna Czas dla siebie i Hobby Oczyszczalnie ekologiczne – jak działają?

Oczyszczalnie ekologiczne – jak działają?

3088
Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Przydomowe oczyszczalnie ścieków, nazywane także oczyszczalniami biologicznymi lub ekologicznymi, stają się coraz popularniejszym wyborem wśród właścicieli domów. Dzieje się tak między innymi za sprawą niższej ceny eksploatacji względem tradycyjnych szamb, a także bezpieczeństwem dla środowiska. Jaka jest jednak zasada działania ekologicznych oczyszczalni ścieków? Jak przebiega proces oczyszczania?

Czym są przydomowe oczyszczalnie ścieków?

Wybór oczyszczalni ekologicznej to alternatywa dla innej popularnej metody gromadzenia ścieków, jaką są szamba. Zazwyczaj jest to zespół urządzeń, których podstawowym zadaniem jest neutralizowanie ścieków, które wytwarzane są w domu lub zgrupowaniu większej ilości domów. Zastosowane technologie mogą się między sobą różnić, można więc spotkać takie z drenażem rozsączającym, filtrem piaskowym, technologię oczyszczalni hydrobotanicznych czy z niskoobciążoną komorą osadu czynnego. Rodzaj zainstalowanej oczyszczalni będzie zależał od czynników związanych z warunkami wodno-glebowymi, topografii działki czy wielkością domu i ilości mieszkańców. Ich działanie także może się między sobą różnić, choć zasada zazwyczaj jest taka sama – oczyszczenie ścieków i odfiltrowanie czystej wody zdatnej do ponownego użycia i bez zagrożenia zanieczyszczeniem środowiska.

Z czego składają się oczyszczalnie ścieków?

Przydomowa oczyszczalnia ścieków charakteryzuje się specyficzną budową i działaniem, zapewniającym możliwość filtracji nieczystości, a dokładne dane zazwyczaj dostępne są u producentów. Pozwala to na lepsze zapoznanie się z tą technologią i jej możliwościami. W ten sposób oczyszczalnie ekologiczne i ich zasadę działania przedstawia EkoDren, wraz z dokładnymi danymi technicznymi i opisem urządzeń. Same oczyszczalnie biologiczne to zbiornik lub połączone ze sobą zbiorniki, które wewnętrznie są podzielone na osadnik wstępny, komorę separacji, komorę klarowania oraz osadnik wtórny. Oczyszczona woda zazwyczaj odprowadzana jest do drenaży rozsączających, tuneli rozsączających, skrzynek rozsączających, studni chłonnych lub innego cieku wodnego.

Schemat działania oczyszczalni ścieków

Przydomowa oczyszczalnia ścieków – działanie

Działanie przydomowej oczyszczalni ekologicznej dzieli się na dwa etapy z kolejnymi procesami. Pierwszy etap do oczyszczanie beztlenowe, kiedy to ścieki trafiają do osadnika gnilnego, gdzie rozpoczyna się oddzielanie zanieczyszczeń od czystej wody. Zazwyczaj polega to na opadaniu lub wypływaniu osadu, który podlega fermentacji z udziałem bakterii oraz innych organizmów beztlenowych. Następnie ścieki przepływają przez komorę separacji ze specjalnym filtrem, gdzie dokonuje się oddzielenie tłuszczy od ścieków, co pozwala na dalszy przepływ do kolejnego zbiornika.

Tak oczyszczone ścieki rozpoczynają drugi etap oczyszczania, tym razem tlenowego. Z separatora, trafiają one do zbiornika biologicznego, gdzie znajdują się kolonie bakterii, których zadaniem jest rozkład szkodliwych substancji organicznych. Ścieki podlegają filtracji, woda zostaje oczyszczone, a następnie zostaje ona odprowadzona do odbiornika i wykorzystana dalej, w zależności od tego, jakie rozwiązanie technologiczne zostało zastosowane.

Co dają przydomowe oczyszczalnie ścieków?

Jedną z większych zalet przydomowych oczyszczalni ścieków jest możliwość ponownego wykorzystania oczyszczonej wody. Pozwala to nie tylko na dużą oszczędność, np. przez wykorzystywanie przy podlewaniu roślin, ale też daje możliwość stworzenia własnego oczka wodnego lub uzupełnienie lokalnego źródła wody. Ma to zdecydowanie pozytywny wpływ na środowisko — unieszkodliwia się nieczystości i pozwala na ponowne wykorzystanie.

Choć przydomowe oczyszczalnie ścieków kosztują więcej, niż szamba, z ekonomicznego punktu widzenia są one bardziej opłacalne, ponieważ koszty zwracają się już po kilku latach. Dodatkowo opróżnianie zbiorników z nagromadzonego osadu odbywa się raz/dwa razy w roku lub rzadziej, co zmniejsza wydatki przy eksploatacji. W przypadku szamb konieczne jest ich opróżnianie co kilka tygodni i wiąże się z dojazdem wozów asenizacyjnych i to nawet kilka/kilkanaście razy w roku, koszty rocznej eksploatacji mogą wynieść więc nawet kilka tysięcy złotych, gdy przy użytkowaniu oczyszczalni jest to kwota do maksymalnie kilkuset złotych na rok. Nic więc dziwnego, że oczyszczalnie biologiczne powoli zaczynają wypierać alternatywne sposoby gromadzenia nieczystości.

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here