Strona główna Dzieci, Wnuki i Rodzina Jak sporządzić testament? Testament własnoręczny a spisany przed notariuszem

Jak sporządzić testament? Testament własnoręczny a spisany przed notariuszem

1948
testament własnoręczny czy notarialny

Po śmierci pozostają po nas nie tylko wspomnienia, barwne historie i fotografie ale również określone dobra materialne. Testament daje szansę uporządkowania spraw majątkowych i zabezpieczenia najbliższych osób na wypadek zgonu. W jaki sposób spisać testament?

Dlaczego warto sporządzić testament?

Testament zazwyczaj kojarzy nam się ze starością i chorobą, aktem ostatniej woli, jednak na spisanie tego dokumentu często decydują się osoby zdrowe, w sile wieku. Przepisy prawa spadkowego, określające spadkobierców w drodze dziedziczenia ustawowego, narzucają grono osób, które otrzymują majątek zmarłego. Czasem bywa, że zakreślony przez literę prawa scenariusz nie jest zgodny z naszym życzeniem.

Testament daje szansę wyboru, pozwala przekazać konkretne, posiadane dobra wybranym osobom, czasem tym, które nie są przewidziane w ustawie. Sporządzenie takiego dokumentu jest przejawem odpowiedzialności za bliskich, przyjaciół, daje możliwość rozdysponowania posiadanego majątku na wypadek śmierci.

Jakie są zalety i wady testamentu własnoręcznego?

Testament własnoręczny, zwany też holograficznym, może zostać spisany w dowolnym miejscu, nie musimy w tym celu udawać się do kancelarii prawniczej. Zazwyczaj dokument powstaje w domu i tam jest przechowywany do chwili śmierci testatora, co generuje ryzyko zaginięcia lub kradzieży.

Decydując się na spisanie testamentu holograficznego warto pamiętać, że cała treść musi zostać napisana własnoręcznie, sporządzony na komputerze lub maszynie do pisania będzie nieważny. Ważne, że należy podać dane zarówno spadkodawcy jak i wskazanych spadkobierców, istotna jest również data sporządzenia dokumentu oraz podpis pełnym imieniem i nazwiskiem.

W praktyce sądowej taki testament jest najczęściej podważany. Często niezadowoleni spadkobiercy ustawowi próbują dowieść, że zmarły w chwili sporządzenia dokumentu miał ograniczoną świadomość podejmowanych decyzji. Zdarza się, że powołują się na stan chorobowy lub silne leki, które zażywał. Czasem dochodzi do sytuacji, w których udowadnia się, że podpis lub nawet cały tekst dokumentu został spisany przez inną osobę, co wyklucza ważność i skuteczność testamentu.

Czym jest testament notarialny?

Zdecydowanie bezpieczniejszym niż testament własnoręczny rozwiązaniem jest sporządzenie aktu ostatniej woli u notariusza. Testament notarialny trudno podważyć i obalić w postępowaniu sądowym, ponieważ jest wykonany zgodnie z wszystkimi wymogami formalnymi, ponadto notariusz zawsze weryfikuje tożsamość i zdolność do podejmowania decyzji testatora.

Decydując się na taką formę wyrażenia naszej woli ograniczamy ryzyko dostępu osób niepowołanych do dokumentu, nie musimy martwić się, że zostanie zniszczony lub skradziony. Testament notarialny możemy modyfikować kiedy chcemy dołączyć lub wykluczyć konkretne osoby z grona naszych spadkobierców. Dobrze wiedzieć, że zarówno testament własnoręczny jak i notarialny możemy przekazać do Notarialnego Rejestru Testamentów. Wpis dokonywany jest dobrowolnie i bezpłatnie, za życia testatora pozostaje niejawny.

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here