Tag Archives: ustawa emerytalna

Jak ZUS wylicza wysokość emerytur?

moneyWypracowanie określanego stażu pracy oraz/lub ukończenie odpowiedniego wieku uprawnia osoby ubezpieczone do przejścia na emeryturę. Prawo do pobierania świadczenia z systemu powszechnego jest ustalane na zasadach określonych w ustawie o emeryturach i rentach z FUS, zróżnicowanych w zależności od daty urodzenia osoby, która ubiega się o emeryturę.

Nowa ustawa emerytalna: jakie różnice między emeryturami po staremu i nowemu?

Rok 2013 przyniesie wiele zmian niemal w każdej dziedzinie naszego życia, poczynając od egzaminów na prawo jazdy, a na prawie do emerytury kończąc. Reforma emerytalna do dnia dzisiejszego budzi wiele kontrowersji. Przyjrzyjmy się jej, więc nie, co bliżej. Jakie zmiany nas czekają? W czym tkwi zasadnicza różnica?