Pracownik po pięćdziesiątce nadal pożądany

Pomimo, że cały czas zmagamy się z kryzysem to w dalszym ciągu pracownicy będący w wieku powyżej 50 lat są nadal poszukiwani i pożądani na rynku pracy. Większość z nich pracuje w oparciu o umowę o pracę. Powyższe informacje pochodzą od firmy Start People i opierają się na wewnętrznych badaniach firmy.

Start People jest Agencją Pracy i Doradztwa Personalnego, która działa na polskim rynku od 15 lat.

Badanie zostało przeprowadzone na trzech grupach wiekowych:

  1. 50 – 55 lat,
  2. 56 – 60 lat,
  3. ponad 60 lat.

W wyniku tych badań okazało się, że pracownicy 50+ należą do grona atrakcyjnych pracowników, którzy są nadal cenieni przez pracodawców. Odsetek osób zwolnionych z pracy w porównaniu z innymi młodszymi grupami pracowników jest niewielki. Co więcej tylko niewielka część pracowników z grupy 50+ (12,76%) została zatrudniona na tzw. umowach śmieciowych, reszta pracuje na umowę o pracę.

Branże, które najczęściej zatrudniają pięćdziesięciolatków

  • Osoby starsze najczęściej zatrudniane są w branży motoryzacyjnej, FMCG, produkcji, w finansach i bankowości.
  • Najwięcej kobiet zatrudnionych na umowę znajduje pracę w branży FMCG, oraz na produkcji.
  • Analiza zatrudnienia z lat 2009 – 2011 przeprowadzona wśród mężczyzn pokazuje, że najwięcej panów w wieku powyżej 50 lat było poszukiwanych w branży motoryzacyjnej.

Podsumowanie

Firmy w starszych pracownikach cenią przede wszystkim ich doświadczenie, oraz mniej wygórowane w porównaniu z młodszymi pracownikami, wymagania finansowe. Poza tym pracodawca, który zatrudnia pracownika po pięćdziesiątce może otrzymać profit związany z refundacją kosztów. Jeżeli firma zatrudnia osobę w wieku powyżej 50 lat, która była zarejestrowana w Urzędzie Pracy może otrzymać zwrot nawet do 50% kwoty wynagrodzenia tego pracownika. Do tego dochodzi połowa wydanej kwoty na składki rentowe i emerytalne. Poza tym w razie choroby pracownika, ZUS wypłaca zasiłek chorobowy już po 14 dniach.