Jak i gdzie uzyskać pomoc w opiece nad osobą starszą?

Każdy z nas chciałby zapewnić swoim rodzicom czy dziadkom jak najlepszą opiekę na starość. Niestety, często pomimo dobrych chęci a nawet zaangażowaniu nie posiadamy odpowiedniej wiedzy na ten temat i nie jesteśmy w stanie pogodzić codziennych obowiązków, pracy z opieką nad osobą starszą. Wtedy też poszukujemy wsparcia i pomocy. Kto i jak może nam pomóc?


Skąd uzyskać pomoc?
Osoby, które samodzielnie sprawują opiekę nad osobą starszą mogą skorzystać z pomocy rodzinnych domów pomocy, domów wsparcia, oddziałów opieki medycznej czy też ośrodków opieki społecznej. Ponadto, zgodnie z obowiązującym prawem (art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy) każdy ubezpieczony pracownik ma prawo do zwolnienia od pracy w celu sprawowania opieki nad starszymi członkami rodziny. Za członków rodziny uważa się małżonka, rodziców, teściów, dziadków, etc. Zasiłek opiekuńczy jest wówczas wypłacany maksymalnie przez 14 dni w roku kalendarzowym.

Usługi opiekuńcze – komu przysługują i na czym polegają?
Osoba starsza, która pozostawiona jest sama sobie, która wymaga pomocy i wsparcia, bądź, której członkowie rodziny nie są w stanie samodzielnie sprawować nad nią opieki przez cały dzień może skorzystać z usług opiekuńczych. Zakres pomocy uzależniony jest od wieku, stanu zdrowia i sprawności fizycznej danej osoby. Inaczej bowiem wyglądać będzie pomoc osobie, która samodzielnie potrafi wykonać wiele czynności, a inaczej osobie chorej na Alzhaimera, z ograniczoną sprawnością ruchową. Zakres usług opiekuńczych obejmuje pomoc m.in. w załatwianiu spraw urzędowych, zakupach, gotowaniu, sprzątaniu czy pomoc w codziennej higienie.

Jak uzyskać pomoc?
Każdy, kto potrzebuje pomocy w opiece nad osobą starszą powinien osobiście odwiedzić ośrodek pomocy społecznej i skrupulatnie przedstawić swoją sytuację. W tym też celu na pierwsze spotkanie z pracownikami opieki społecznej należy zabrać ze sobą zaświadczenie od lekarza o stanie zdrowia krewnego, zaświadczenie o dochodach, etc. Po niespełna dwóch tygodniach pracownik opieki społecznej odwiedzi was w domu, przeprowadzi wywiad środowiskowy i podejmie decyzję o niesieniu ewentualnej pomocy – przydzieleniu pielęgniarki środowiskowej czy wykwalifikowanej osoby do pomocy.
Koszty?
To, czy dana pomoc będzie bezpłatna czy też odpłatna uzależnione jest od naszych dochodów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nieodpłatna pomoc przysługuje osobom, których dochód nie przekracza 477 złotych (osoba samotna) bądź 351 zł na jednego członka w rodzinie.

Dom dziennego pobytu – co to takiego?
W wielu miastach funkcjonują domy dziennego pobytu – miejsca, w których odpowiednio wykwalifikowana kadra, personel zapewnia starszym osobom fachową opiekę, wtedy, gdy my zajęci jesteśmy codziennymi obowiązkami. Tego rodzaju miejsca nie tylko oferują doraźną pomoc medyczną, ale również wszelkiego rodzaju rozrywki, zajęcia terapeutyczne. Domy otwarte są od poniedziałku do piątku. Z oferty domów dziennego pobytu skorzystać mogą osoby, których krewni, najbliżsi cierpią na różnorakie schorzenia (Alzhaimer, Parkinson, ograniczona zdolność ruchowa) bądź też potrzebują wsparcia i pomocy, kiedy my jesteśmy w pracy. Koszt przebywania w takim domu uzależniony jest od stanu zdrowia osoby starszej.